فلسفه آی کی دو

می 30, 2017

آی کی دو و فلسفه ی آهیمسا

  عشق تنها سلاحی است که حمل می‌کنیم آهیمسا، یا بی آزاری یا عدمِ خشونت نامی با ریشه سانسکریت است. در سانسکریت هیمسا به معنی خشونت […]
ژوئن 3, 2017

سوگندنامه ایران آی کی دو مِی سِی کای

سوگند نامه در نهایت سلامت جسم و روان و با آگاهی کامل از قدرت و نیرویی که در هنر و طریقت آی کی دو خواهم آموخت […]
جولای 20, 2017
تقابل یا تشابه تئوری آیکید

تقابل یا تشابه تئوری آلبرت آینشتاین و فلسفه حرکت در آی کی دو استاد بزرگ اوشیبا

تئوری آیکیدو : تقابل یا تشابه تئوری آیکیدو به گفته استاد بزرگ راز آیکیدو این است که خود را با جنبش جهان هماهنگ ساخته و همگام […]
جولای 29, 2017
آیکیدو بانوان

آیکیدو بانوان

آیکیدو هنر رزمی مناسب برای بانوان آیکیدو بانوان آیکیدو بانوان به دلیل فلسفه عدم سلطه جویی در این هنر، هیچ نوع محدودیت سنی برای بانوان پیش […]