جشن ها

آوریل 29, 2017

نگاهی به جشن شروع سال ١٣٩۶ ایران آی کی دو مِی سِی کای

جشن شروع سال ١٣٩۶ با حضور شیهان زرین درخت (دان ۵ جهانی و ممتحن بین المللی) در تاریخ ١٣٩۶/٠٢/٠۵ واقع در باشگاه پاس قوامین تهران در […]
آوریل 23, 2017

جشن شروع سال ۱۳۹۶ به مدرسی شیهان زرین درخت دارنده دان ۵ جهانی

جشن شروع سال ۱۳۹۶ به مدرسی شیهان زرین درخت دارنده دان ۵ جهانی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجموعه ورزشی پاس قوامین واقع در شهرک […]
مارس 17, 2017

جشن پایان سال ۱۳۹۵

جشن پایان سال ۱۳۹۵ با حضور کلیه هنرجویان در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ در باشگاه فردوس برگزار گردید. در این جشن پس از اجرای نرمشها، تکنیک […]