استقبال و وداع

آگوست 7, 2017

ورود شیهان ایچیرو شیشیا (دان ۷ آی کی دو) و شیهان زرین درخت (دان ۵ جهانی) به ایران

    شیهان ایچیرو شیشیا دان ۷ آی کی دو، رئیس و بنیانگذار سبک مِی سِی کای و استاد سعید زرین درخت دان ۵ جهانی آی […]
آوریل 19, 2017

ورود شیهان زرین درخت (دان ۵ جهانی) نماینده شیهان ایچیرو شیشیا به ایران

شیهان زرین درخت (دان ۵ جهانی و ممتحن بین المللی ) نماینده شیهان ایچیرو شیشیا روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ وارد ایران شدند استقبال از […]