استاژ ها

آگوست 6, 2017

تشریف فرمایی استاد بزرگ و گرانقدر آی کی دو شیهان ایچیرو شیشیا به ایران

تشریف فرمایی استاد بزرگ و گرانقدر آی کی دو (شیهان ایچیرو شیشیا) دان ۷ Aikido Aiki Kai – دان ۵ Toho Iai ، رئیس و بنیانگذار […]
آگوست 2, 2017

” برگزاری سمینار ایران آی کی دو مِی سِی کای توسط شیهان ایچیرو شیشیا از کشور ژاپن “

بدینوسیله اعلام می دارد استاد بزرگ و گرانقدر آی کی دو، شیهان ایچیرو شیشیا (دان ۷ آی کی دو – آی کی کای/ دان ۵ آی […]