شمشیر زنی در ژاپن

شیهان نیشیو
آیکیدو توهو ای آی
جولای 29, 2018
کلاس آیکیدو
آگوست 21, 2018

شمشیر زنی در ژاپن

انواع رشته های شمشیر زنی در ژاپن

شمشیر زنی

تاریخچه شمشیر زنی در ژاپن باستان

۱- هایاشیزاکی ریو :

هنر شمشیر زنی ژاپنی به دوره آغاز آن در دوره هیان ، حدود سال ۸۰۰ بعد از میلاد بر میگردد .

شمشیر در میدان جنگ استفاده می شد و شکل آن با شمشیر سامورایی اخیر ، یعنی کاتانا ، متفاوت بود.

آن شمشیر ها بلندتر و باریک تر و دارای انحنای بیشتری بودند .

این شمشیر ها را که تاچی یا شمشیر بلند‌می خواندند ، طوری در سمت چپ کمر ، همراه بل زره ، می بستند

که لبه تیز آن رو به پایین باش . تکنیک هایی که در چوشش زره کامل و با این شمشیر های بلند بکار می رفتند کومی اوچی گفته م شدند.

ریشه ای آی جوتسو ، یعنی هنر کشیدن شمشیر و کشتن بی درنگ دشمن ،

را هایاشیزاکی جینسوکه میناموتو نو شیگنبو ، متولد ۱۵۴۲ ، پایه ریزی کرد . مکتب او هایاشیزاکی ریو نامیده می شود.

۲- تنشین شودن کاتوری شینتو ریو :

تنشین شودن کاتوری شینتو ریو که به قولی قدیمی ترین مکتب شمشیر زنی ژاپنی است ،

امروزه هموز به شکل اصلی خود تدریس می شود . این مکتب به وسیله ایزاسا چویسایی اینااو ، متولد ۱۴۴۷ پایه گذاری شد . ب

ر طبق افسانه ای تکنیک ها در حال عبادت کردن بنیان گذار در زیر درختی به وسیله فرشته ای به او الهام شده است .

۳- سویو ریو :

سویو ریو یعنی شیوه مرغ دریای و در حدود سال ۱۶۱۵ به وسیله میما یواچیزائمون به وجود آمد .

در این باره نیز گفته اند که در حال تماشای یک مرغ دریایی به او الهام شده است .

این شیوه در ژاپن و کشور های غربی بسیار نادر و ظاهرا مورد توجه متخصصین است .

تمام این روش ها برای کشیدن شمشیر و کشتن بی درنگ دشمن ساخته شده اند .

بنابر این همه آنها به عنوان مکتب های ای آی جوتسو خلاصه می شوند . پس از اصلاح مه ایجی در سال ۱۸۶۸ ،

بستن شمشیر در اماکن عمومی ممنوع شد و تکنیک های ای ای جوتسو ارزش واقعی خود را از دست دادند .

اما چون آنها بخش با ارزشی از فرهنگ زاپن بودند مردم سعی کردند که آنها را حفظ کنند .

۴- ای آی دو :

به منظور حفاظت از تکنیک های به ظاهر بی استفاده ای آی جوتسو ، آن ها تغییر شکل دادند و به هنر رزمی ای آی دو تبدیل شدند .

در این شیوه دیگر تکنیک های برای کشتن بکار نمی رود بلکه برای بهبود بخشیدن بهرفتار ذهنی و روحی رزمی کار استفاده می شوند .

هدف آن رسیدن به قابلیت ذهنی ، نه فیزیکی ، سامورایی است .

بنابر این دیگر لازم نیست که مانند هنر رزمی دیگ کارایی آن ها در یک جنگ واقعی به نمایش گذاشته شود .

در زمانه ما ، دیگر مبارزه با شمشیر جایی نخواهد داشت .

بنابر این شاگرد بدون اینکه مجبور به اثبات آن باشد میتواند بر روش مبارزه یعنی مبارزه ای دایمی در درون خود تمرکز کند .

۵- آیکیدو توهو ای آی :

ای کی دو تو هو ای آی به وسیله شیهان شوجی نیشیو در نتیجه تجربیات گسترده

او در آی کی دو و شیوه های مختلف ای آی دو و ای آی جوتسو به وجود آمد .

ارتباط بین فیگور های اجرا شده با شمشیر واقعی و تکنیک های دست خالی آی کی دو کاملا جدید است .

هنگامی که تمرین تکنیک های شمشیر مهارت های مبارزه با دست خالی شما ارتقا میدهد ،

دیگر می توان گفت که آن تنها برای بهبود توانایی ذهنی است ،

بلکه به افراد کمک می کند تا خواستگاه تکنیک را درک کنند و بدانند کدام تکنیک به درستی اجرا می شود.

شمشیر معلم می شود و همیشه تکنیک درست را می آموزد . اگر تکنیکی با شمشیر عمل کند در یک مبارزه واقعی نیز عمل خواهد کرد . اگر تکنیکی با شمشیر عمل نکند ، می تواند اشتباه باشد .

برای اطلاعات بیشتر در مورد ارتباط بودو و شمشیر سامورایی کلیک کنید

ویراستار و گرد آورنده محمد وطن نیا

 

دیدگاه ها بسته شده است