شیهان سعید زرین درخت

شیهان سعید زرین درخت

شیهان سعید زرین درخت درسال ۱۳۴۵ در تهران متولد گردیدند. ایشان در دوران نوجوانی علاقه فراوانی به فعالیت های ورزشی و هنرهای رزمی داشتند لذا دراین ایام ، در رشته های ورزشی مختلف از جمله بوکس، کاراته، جیوجیستو و کشتی آزاد فعالیت داشتند. ایشان درسال ۱۹۹۰ به کشور ژاپن عزیمت نموده و درسال ۱۹۹۴ با هنر رزمی آی کی دو آشنا گردیدند.

در ابتدا ، فراگیری آی کی دو را تحت نظر استاد مجرب shibata koichi shihan   ( دان ۸) آغاز نموده و  بمدت حدود ۱۴ سال نزد ایشان آموزش دیدند. پس از وفات استاد koichi ، شیهان زرین درخت آموزش آی کی دو را تحت نظر اساتید بزرگ نظیر koide takeo shihan (دان۸)ishi akira shihan( دان۸)ichiro shishiya shihan(دان۷) ادامه داده و در حال حاضر نیز تحت آموزش اساتید مذکور قرار داشته و از تجربیات ایشان بهره مند میگردند.

شیهان زرین درخت پس از گذشت ۲۳ سال فعالیت و پشتکار مستمر در فراگیری و کسب مهارت های فراوان و پیشرفت در هنر رزمی آی کی دو تحت نظر اساتید بزرگ و مجرب کشور ژاپن، با درجه دان ۶ بین المللی آی کی دو آی کی کای از مرکز جهانی آی کی دو( هومبو دوجو) و همچنین با اخذ مجوز رسمی از ichiro shishiya shihan(دان۷) صاحب سبک جهانیmei.sei.kai   aikido به عنوان نماینده رسمی و مسئول دوجوی آی کی دو مِی سِی کای درکشور جمهوری اسلامی ایران، و با تایید و صدور مجوز رسمی فعالیت آموزشی و ثبت دوجو از فدراسیون ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تدریس و گسترش سبک مذکور در کشور عزیزمان ایران را بعهده گرفتند. لازم به ذکر است هدف ایشان با توکل بر خداوند منان، ارتقای سطح علمی و فنی هنرجویان و مربیان این رشته، بوسیله آموزش تکنیک های اصیل و پیشرفته آیکیدو ، مطابق با استانداردهای کشور ژاپن می باشد.

 

بیوگرافی اساتید آی کی دو

shibata koichi shihan   ( دان ۸)

ایشان از شاگردان اصلی استاد بزرگ بوده و تا مدرک دان ۴ ، آیکیدو را زیر نظر ایشان آموزش دیدند و پس از وفات استاد بزرگ ، استاد koichi آیکیدو را زیر نظر shoji nishio shihan ( دان۸) و از شاگردان اصلی استاد بزرگ ادامه دادند و مدرک دان ۸  خود را ازایشان دریافت نمودند.

koide takeo shihan  (دان۸)

.دان۸) میباشند) shoji nishio shihan دان۹)   و)  seigo yama  guchi shihan از شاگردان ارشد اساتید 

(دان ۸)Ishi akira shihan

.دان۸) میباشند) shoji nishio    & (دان۹) seigo yama  guchi از شاگردان ارشد اساتید 

Ichiro shishiya shihan (دان ۷)

از شاگردان اصلی و اوکه شخصی شیهان  shoji nishio و از اعضای اصلی هومبو دوجو و دارای مسئولیت های رسمی مختلفی دراین رشته ورزشی و بنیانگذار و صاحب سبک جهانی(mei.sei.kai   aikido ) بوده و همچنین در ۱۳ کشور جهان مشغول به تدریس و گسترش هنر رزمی آی کی دو می باشند.