لرستان

 

بروجرد – باشگاه قهرمان

کلاسهای عمومی
یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
19 الی 20:30 19 الی 20:30 19 الی 20:30
نام مربی: استاد مهرداد عربیان مالکی
 تلفن :09167449101
آدرس : خیابان رودکی بعداز قنادی شقایق