مرکزی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

اراک

 

مجموعه ورزشی مسجد امام حسین

کلاسهای عمومی

شنبه دو شنبه چهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

[/vc_column_text][vc_column_text]

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

شنبه دو شنبه چهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

[/vc_column_text][vc_column_text]

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
9:۰۰-10:۳۰ 9:۰۰-10:۳۰ 9:۰۰-10:۳۰
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

باشگاه مسجد امام حسین

[/vc_column_text][vc_column_text]

اراک ، خیابان دانشگاه ، خانه ی جودو

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]